Geowix Gizlilik Politikası

Veri Sorumlusu: Sezinsoft Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz.

1. Bu Gizlilik Bildiriminde Ne Belirtilmiştir?

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:

2. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Veri Sorumlusu olarak aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler

Hizmetimizi geliştirmek için anonim verileri kullanırız. Bu bilgiler, hizmet aracılığıyla kamuya açıklanmayacaktır.

B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler

Uygulama içerisinde gezilen formlar, yapılan işlemler ve oturum bilgileri anonim olarak kaydedilir. Bu bilgiler uygulamanın kullandığı servislerin performansını takip etmek ve yoğun kullanılan formların takibi için kullanılır.

Hesabınıza iş vereniniz tarafından yapılan tanımlamaya bağlı olarak, geowix oturumunuz açık olduğu sürece arkaplanda ve uygulamayı kullanırken konum bilgisiniz 1 dakika aralıklarla toplanır. Toplanan konum bilginiz, hesabınıza tanımlı rota iş emirleri ile işleştirilir. Konumunuzu iş vereniniz ile hesabınıza tanımla rota iş emri tamamlanana kadar paylaşılır. Uygulamada oturumu kapattığınızda konum bilgisi toplama işlemi sonlandırılır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

A. Amaçlar

Kişisel verileriniz, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, uygulamamıza ilişkin üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlenmektedir.

Not: Bu uygulama, taşınan mal sahiplerinin paketlerinin hareketlerini görmesini sağlamak, kuryeleri hedeflerine mümkün olan en hızlı şekilde yönlendirmek, teslimatların doğruluğunu artırmak için uygulama kullanımda değilken bile - kullanıcı oturum açmış ve uygulama arkaplanda çalışıyor iken- konum verilerini toplar.

B. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere tarafımızca elektronik olarak toplanmaktadır.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak;

Kimlik kategorisindeki ad-soyad bilginiz; uygulamamıza ilişkin üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması hukuki sebebi uyarınca,

İletişim kategorisindeki telefon numarası bilgileriniz müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olması hukuki sebebi uyarınca,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar kategorisindeki fotoğraf veriniz tamamen isteğe bağlı olarak uygulamamıza ilişkin üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi amacıyla kişinin alenileştirmesi hukuki sebebi uyarınca,

Lokasyon kategorisindeki konum bilginiz lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ile taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçlarıyla açık rızanın verilmesi hukuki sebebi uyarınca,

İşlem güvenliği kategorisindeki telefon işletim sistemi ve sürümü, telefon türü, telefon ID no, uygulama üzerindeki işlem kayıtlarınız ile şifre bilgileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca,

Müşteri işlem kategorisindeki depolama iznine ilişkin kişisel verileriniz taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara İletilmesi

Kullanıcıların sağladığı bilgiler, kullanıcılara sunulan metinlerde belirtilen amaçlar ve hizmetin sunulabilmesi için gereken durumlar haricinde üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4. Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri Türkiye içerisinde farklı bölgelerde yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen Kişisel Veriler, doğal afet vb. durumlarında ülke ve mevcut bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.

5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;

haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www.geowix.com web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Veri Sorumlusu’nun 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. No:83 Seylan İş Merkezi Kat:5 D:6 Kozyatağı Kadıköy/İstanbul adresine bizzat elden veya [email protected] adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz Veri Sorumlusu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.